Podstawowe informacje Personel Żłobka Grupy wiekowe dzieci Zasady rekrutacji Pobierane opłaty Dodatkowe zajęcia Galeria zdjęć Opinie o placówce

Kadra pracownicza

Personel Żłobka,  kliknij...

Bezpośrednią opiekę nad dzieckiem sprawuje wykwalifikowana kadra, kochająca dzieci i pracę z dziećmi.

W stałym składzie:
 • Opiekun małego dziecka
 • pielęgniarka dyplomowana
 • personel pomocniczy


OPIEKUN MAŁEGO DZIECKA

odpowiedzialna za:
 • organizację pracy zespołu w grupie dziecięcej
 • bezpieczeństwo dzieci
 • ocenę rozwoju dzieci
 • opracowanie planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych przystosowanych do poziomu rozwoju dzieci
 • realizację i ocenę planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych


PIELĘGNIARKA DYPLOMOWANA

odpowiedzialna za:
 • bezpieczeństwo zdrowotne dzieci
 • realizuje programy profilaktyki, promocji zdrowia i prewencji
 • odpowiada za realizację programów edukacji zdrowotnej
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne
 • zapewnia opiekę medyczną


PERSONEL POMOCNICZY
 • wspierające fachowy personel w działaniach opiekuńczo-wychowawczo-pielęgnacyjnych
 • odpowiedzialne za stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń żłobka

Nad przestrzeganiem jakościowych i ilościowych norm żywieniowych dzieci czuwa DIETETYK odpowiedzialny również za przygotowanie właściwych diet dla dzieci ze wskazaniem diet eliminacyjnych.


Dzieci objęte są także opieką:
 • lekarza pediatry
 • psychologa
 • logopedy
którzy opracowują programy profilaktyki realizowane w codziennej pracy z dzieckiem.Programy zdrowotne realizowane w naszym żłobku:
 • profilaktyka stomatologiczna
 • profilaktyka wad wymowy
 • profilaktyka wad zgryzu
 • profilaktyka wad słuchu
 • profilaktyka chorób układu oddechowego
 • wczesna interwencja psychologiczna
 • opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i wymagającym szczególnej troski
 • program usamodzielniania w dziedzinie samoobsługi (odzwyczajanie od pampersów, zgłaszanie potrzeb fizjologicznych)
 • program odzwyczajania od smoczka


W codziennej pracy wychowawczo-opiekuńczej realizujemy programy:
 • program adaptacji dzieci nowoprzyjętych
 • program zdrowia emocjonalnego "Dzieciństwo na całe życie"
 • program wspomagania rozwoju dzieci 3 letnich
 • współudział w kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"
 • udział w programie "Dzieciństwo bez przemocy"


Kolejka PIKO... kliknij!